ALFA mim-tech | metal injection moulding technologies

  • Ets a: 
  • Inici
  • Tecnologia mim

Tecnologia mim

Com es pot apreciar en el gràfic, el MIM és una tecnologia sense competència per a la producció de grans sèries de petites peces d´alta complexitat geomètrica i altes prestacions mecàniques.

El MIM és una innovadora tecnologia de fabricació que permet obtenir amb total fiabilitat i precisió peces d´alta complexitat amb propietats mecàniques anàlogues a les de qualsevol material mecanitzat, microfós, laminat, etc.

El procés de fabricació de Metal Injection Moulding combina els avantatges dels processos de sinteritzat amb la flexibilitat dels processos de fabricació per injecció de termoplàstics, amb la qual cosa supera àmpliament les qualitats de tots dos processos i aconsegueix unes densitats que poden arribar a ser del 99%.

Quan es fa servir la tecnologia MIM?

Les característiques principals que identifiquen una peça com a viable per a aquest procés són les que es reflecteixen a la taula següent:

ATRIBUT TÍPIC MÀXIM MÍNIM
Gruix de paret 3-9 mm. 25 mm. 0,3 mm.
Variació de gruix x1,5 x5 -
Dimensió màxima - 150 mm. -
Dimensió mínima - - 0,2 mm.
Pes 5-20 gr. 120 gr. 0,05 gr.
Diàmetre de forats 5-10 - 0,2 mm.
Rugositat superficial 8μm 4μm 20μm
Tolerància general ≈0,5% ≈0,3% -
Radi 0,3 mm. - 0,1 mm.
Angle de desemmotllament - 0,5°
Densitat 98,5% 100% 97%
Complexitat geomètrica Mitjana/Alta Molt alta -
Sèrie anual 300.000 Milions 5.000
Volum anual de producció

Com es pot apreciar en el gràfic, el MIM és una tecnologia sense competència per a la producció de grans sèries de petites peces d´balta complexitat geomètrica i altes prestacions mecàniques.