ALFA mim-tech | metal injection moulding technologies

Disseny i toleràncies

Recomanacions de disseny

Les regles de disseny són bàsicament les mateixes de la injecció de termoplàstics més algunes d´inherents a qualsevol procés de conformació metàl•lica.

 • Evitar acumulacions de massa.
 • Eliminar material on sigui possible.
 • Evitar canvis bruscos de gruix, buscar la uniformitat de gruixos.
 • Evitar arestes vives, utilitzar radis = 0,25 mm.
 • Facilitar angles de desemmotllament (0,5º a 2º).
 • Dotar la peça d´una superfície plana de suport.
 • No aplicar toleràncies estrictes en cotes amb interferència en línies de partició, punts d´injecció i expulsors.
 • Determinar la ubicació del punt d´injecció, les marques dels expulsors i la línia de partició.

Descarregar recomanacions de disseny (pdf, 1.162 kb)

Desfavorables, factibles e ideales

Toleràncies

El procés MIM ofereix un camp de tolerància de ±0,5%, en funció de factors com ara material, situació del punt d´injecció, tractament tèrmic i en general de la morfologia de la mateixa peça:

Toleràncies més estretes poden ser discutides en funció dels factors esmentats abans i d´altres operacions com redreçaments, mecanitzats, controls especials sobre procés o ajustos d´alta precisió en els utillatges.

Descarregar Taula de toleràncies (pdf, 1.162 kb)

Recomanacions sobre toleràncies

 • Es recomana especificar toleràncies estretes només a les cotes funcionals.
 • Les dimensions afectades per línies de partició, expulsors i punts d´injecció no han de ser tolerades amb valors estrets.
 • Les cotes de posició han tenir una major tolerància.
MIDA TOLERÀNCIA CAMP
Fins a 6 mm. ≈0,05 0,10
6 -12 mm. ≈0,08 0,16
12 - 20 mm. ≈0,12 0,24
20 - 35 mm. ≈0,19 0,38
35 -50 mm. ≈0,26 0,52
Més de 50 mm. ≈0,5%
TOLERÀNCIES DE FORMA I POSICIÓ
Alineació i concentricitat
Planitud:
Perpendicularitat: