ALFA mim-tech | metal injection moulding technologies

Aplicacions

La tecnologia MIM (Metal Injection Moulding) permet obtenir peces molt complexes en un ampli rang de materials metàl•lics, amb unes toleràncies molt estretes i una presència superficial de molt alta qualitat.

A més, admet l´aplicació posterior de tractaments tèrmics que garanteixen importants característiques mecàniques.

La tecnologia MIM està estenent les seves aplicacions a components de diversos sectors com ara:

  • Automoció
  • Telefonia mòbil
  • Serralleria
  • Instrumental quirúrgic
  • Implantologia
  • Defensa
  • Òptica
  • Electrònica
  • Equipament esportiu

En general el MIM és la tecnologia adient per a la fabricació de peces petites metàl•liques amb morfologia complexa per a qualsevol aplicació o sector.